Agregat

Agregat hydrauliczny 11-101

Agregat hydrauliczny typ 11-001 przeznaczony jest do zasilania samohamownego urządzenia przesuwającego jak również do zasilania innych urządzeń i maszyn z napędem hydraulicznym. Agregat może być eksploatowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.