Badania uchwytów szybowych produkcji Carbomech

Samozaciskowe uchwyty do kabli szybowych wykonane są ze stali nierdzewnej. Przeznaczone są do mocowania kabli teletechnicznych, światłowodowych, sygnalizacyjnych i elektroenergetycznych w szybach i w wyrobiskach kopalń o nachyleniu ponad 45 stopni. Uchwyty mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych  i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Metodyka badań dodatkowych. Pomiar siły trzymania kabla.
1. Cel badań.Celem badań jest sprawdzenie wartości siły trzymania kabla w uchwycie kablowym F. Wartość siły trzymania kabla powinna być, co najmniej równa wartości siły Fob wynikającej z obciążenia uchwytu odcinkiem kabla o długości odstępu pomiędzy wspornikami, przy uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa.