Bramka uchylna wlotowa typ 10-216

Bramka uchylna wlotowa typu 10-216.R z urządzeniami dodatkowymi służy do wyłączenia napędu przenośnika zgrzebłowego w przypadku wpadnięcia osób na chroniony odcinek trasy przenośnika przed kruszarką. Bramka uchylna
wlotowa składa się z przełącznika blokady, ramienia przełączającego, sprzęgła, zestawu lin, mostka linowego.

Dane techniczne:
długość strefy ochronnej wlotu – min. 3 m
strefa zabezpieczana – wynika z drogi wybiegu przenośnika
strefa bezpieczeństwa – 2,50 m
droga wylotu – indywidualna dla każdego przenośnika.
odstęp między linami stalowymi siatki ochronnej: maks. 0,15 m

BRAMKA Z CZYTNIKIEM MARKERÓW RFID.

Bramka z czytnikiem markerów RFID może być
zastosowana w zamian za bramkę uchylną lub
dodatkowo na drodze wybiegu przed kruszarką