Cięgła łączące

pdf2
PL
Cięgła łączące typu 20-371, 20-383, 20-391, 20-374, 20-374.1, 20-375 służą do łączenia środków transportowych w zestaw transportowy poruszający się po torach jezdnych kolejek podwieszonych zabudowanych w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych i metanowych. Cięgła łączące  przeznaczone są do zabudowy w zestawie transportowym pociągu aparaturowego napędzanego samohamownym urządzeniem przesuwającym typ 20-101. Mogą one również łączyć zestaw transportowy z lokomotywą spalinową, wózkiem manewrowym, oraz innym napędem dopuszczonym do stosowania w podziemiach kopalń.
Dane techniczne
parametr typ 20-371 typ 20-383 typ 20-391 typ 20-374 typ 20-374.1 typ 20-375
Długość 330-2530 mm 2530-3500 mm 300-1200 mm 300-1500 mm 300-1500 mm 300-1500 mm
Masa 4,5-25 kg 30-41 kg 7-12,7 kg 2,5-7,5kg 2,5-7,5kg 1,5-6,5kg
Siła ciągnąco-pchająca 60 kN 60 kN 60 kN 60 kN 60 kN 60 kN