Cięgła

1-385

pdf2
PL
Cięgła łączące typ 1-385 przeznaczone są do zabudowy w zestawie transportowym pociągu aparaturowego napędzanego samohamownym urządzeniem przesuwajacym typ 20-101.20. Mogą one również łaczyć zestaw transportowy z lokomotywą spalinową, wózkiem manewrowym oraz innym napędem dopuszczonym do stosowania w podziemiach kopalń przy zachowaniu warunków stosowania.
Cięgło typ 1-385 wykonane zostało w trzech odmianach konstrukcyjnych:
  1. Typ 1-385.1 – cięgło przeznaczone do połączenia z wózkami jezdnymi, w których sworzeń spinajacy posiada średnicę 20 mm (np. typ 1-606)
  2. Typ 1-385.2 cięgło przejściowe, przeznaczone do połaczenia wózka 1-606 z wózkami jezdnymi, w których sworzeń spinający zabudowany jest pionowo,
  3. Typ 1-385.3 cięgło przejściowe, przeznaczone do połączenia wózka 1-606 z wózkami jezdymi, w których sworzeń spinający posiada średnicę 30 mm(np. typ 20-363, 20-360).

Cięgła typ 1-385 mogą być eksploatowane w podziemnych zakładowych górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieceństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Inne zastosowanie drążków wykraczjące poza wyżej określone, uważane jest zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.