Konstrukcja typ 21-162 uchylnej bramki do zabudowy wył. krańcowego z możliwością zabudowy czytnika RFID lub WAIL