O nas

Carbomech – rzetelny i solidny partner biznesowy…
Firma CARBOMECH Sp. z o.o. powstała w 1993 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie zakładów górniczych przemysłu węglowego w zakresie techniki górniczej umożliwiającej zawieszenie aparatury energomechanicznej na trasach kolejek podwieszanych z możliwością jej bezpiecznej przebudowy za lub przed postępem „ściany” wydobywczej lub przodka chodnikowego.

Urządzenia i konstrukcje wprowadzane na rynek przez Firmę Carbomech Sp. z o.o. spełniają wymagania Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 (tekst jednolity)) w szczególności spełniają wymagania dyrektywy 2006/42/WE (maszynowej) i 2014/34/UE.

Dla zapewnienia najwyższej jakości projektowanych i produkowanych urządzeń i maszyn górniczych oraz świadczonych usług serwisowych i remontowych, w roku 2010 został wdrożony system zarządzania jakością, zgodny wymagani normy ISO 9001.

Skuteczne utrzymywanie dbałości o najwyższy standard produkowanych urządzeń i świadczonych usług , zostało potwierdzone, poprzez wydanie firmie CARBOMECH Sp. z o.o. kolejnego certyfikatu potwierdzającego zgodność działania systemu zarządzania jakością z wymaganiami nory EN ISO 9001: 2015 przez Jednostkę Certyfikującą J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. w roku 2022.