Przejezdny podest roboczy typ 20-409 i 20-409a

pdf2
PL
Przejezdne podesty robocze typ 20-409  przeznaczone są do obsługi urządzeń oraz maszyn zabudowanych na kolejkach podwieszonych w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych. Przejezdne podesty  robocze  typ  20-409a przeznaczone są  do obsługi urządzeń  oraz maszyn zabudowanych na kolejkach podwieszonych w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych.Podesty przystosowane są do współpracy z wszystkimi typami zawiesi do transformatorów, urządzeń  i maszyn produkowanych przez firmę Carbomech.
Dane techniczne
parametr typ 20-409 typ 20-409a
Nośność podestu z obsługą 200 kg 200 kg
Masa podestu 390 kg .435 kg
Siła ciągnąca lub pchająca 60 kN 60 kN
Prędkość przemieszczania max 2 m/s max 2 m/s
Profil szyny I 155, I 140E, I 140V I 155, I 140E, I 140V
Nachylenie trasy max 12° max 12°
Opis rozwiązania typ 20-409
409
Opis rozwiazania typ 20-409a
409a
Przykład rozwiązania
409p