Przejezdny podest roboczy typ 8-351

Przejezdny podest roboczy typu 8-351 przeznaczony jest do montażu, demontażu lub napraw torów jezdnych kolejek podwieszonych o profilach szyny I 155 (I 140E wg DIN), 140V, oraz długości szyny do 3 m. Przejezdny podest roboczy typu 8-351 jest oferowany również z krótszym pomostem roboczym dostosowanym do montażu lub demontażu szyn o długości 2 m. Podest przystosowany jest do współpracy z samohamownym urządzeniem przesuwającym typ 20-101 lub  20-101.20. Może on być również połączony z lokomotywą spalinową, wózkiem manewrowym oraz innym napędem dopuszczonym do stosowania w podziemiach kopalń.
Dane techniczne
Nośność podestu z obsługą 350 kg
Masa podestu 1300 lub 1400 kg*
Siła ciągnąca lub pchająca 60 kN
Prędkość przemieszczania max 2 m/s
Profil szyny I 155, I 140E, I 140V
Nachylenie trasy max 12°
*) odpowiednio dla szyny  o długości  2 m  lub  3 m.
Opis rozwiązania
kolejka2
Przykład zastosowania
kolejka3