Przykład współpracy dwóch wózków typu R-150, drążka specjalnego oraz pasów typu DH-150

Dane techniczne
nośność dla zestawu dwóch wózków typu R-225/R-150: 300 kg
masa zestawu: 16 kg
max. nachylenie trasy:  zgodnie z obowiązującymi przepisami