Przykład zastosowania – wyposażenie przenośnika taśmowego w urządzenia przystosowujące go do jazdy ludzi na urobku

W skład przedstawionego systemu wchodzą:

 • 1. urządzenia do kontroli schodzenia taśmy zabudowane bezpośrednio przy pomoście do wsiadania serii 20-103,
 • 2. urządzenie zabezpieczające konstrukcję pomostówprzed uszkodzeniem transportowanym urobkiem,
 • 3. pomost do wsiadania na górną taśmę w osi przenośnika serii 21-103,
 • 4. urządzenie do kontroli sygnału z nadajnika lokacyjnego osobistej lampy górniczej,
 • 5. urządzenia do kontroli schodzenia taśmy zabudowane wzdłuż trasy przenośnika,
 • 6. urządzenia do kontroli schodzenia taśmy zabudowane bezpośrednio przed pomostem do wysiadania serii 20-102,
 • 7. boczny pomost do wysiadania z górnej taśmy serii 21-102 o wymiarach 500 x 7500 mm,
 • 8,10. dwie bramki uchylne zabudowane za pomostem do wysiadania w odległości 1 i 3m na wysokości 400 mm nad
  przenośnikiem),
 • 9. wyłącznik awaryjny wykrywający sygnał nadajnika lokacyjnego zainstalowanego w obudowie lampy górniczej,
 • 11. wyłącznik siatkowy typu 21-182 z wyłącznikiem awaryjnego zatrzymania, która zabezpiecza dodatkowo przed przejazdem
  strefy wysiadania z przenośnika.

Etapy postępowania:

 1. Konfiguracja i wyposażenie w pomosty do wsiadania i wysiadania, urządzenia do kontroli, bramki uchylne i wyłączniki.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z regulaminem jazdy ludzi.
 3. Wystąpienie do Prezesa WUG z wnioskiem o wydanie odstępstwa.
 4. Realizacja, montaż, odbiór.
 5. Wniosek KRZG do Dyrektora OUG o wydanie zezwolenia na jazdę ludzi.
 6. Eksploatacja.

Opisany produkt posiada:

 • opinię techniczną
 • zezwolenie prezesa WUG na odstępstwo od przepisów dla KWK „JAS-MOS”