Przyrząd typ 10-192 do podnoszenia rynien przenośnika zgrzebłowego

Dane  techniczne
nośność:  15  ton
kształt  i  wymiar  dostosowany  do  typu  rynny