Samohamowne urządzenie przesuwające Typ: 20-101

Samohamowne urządzenie przesuwające Typ 20-101

Przeznaczenie:

Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101, jako jednostka napędowa, jest przeznaczone do przemieszczania pociągu – zestawu transportowego z ładunkiem, (np. pociągu z aparaturą elektryczną, urządzeniami odpylającymi, urządzeniami chłodzącymi oraz innych maszyn i urządzeń wraz z postępem przodka (chodnika lub ściany) po torach jezdnych kolejek podwieszonych o profilu I 155, I 140E lub 140V – w tym przypadku SUP znajduje się przed transportowanym zestawem. Ze względu na zastosowany siłownika kroczenia maksymalna siła ciągnąca i pchająca dla typu 20-101 wynosi 60 kN.
Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101 może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych.