Samohamowne urządzenie przesuwające Typ: 20-101.21

Samohamowne urządzenie przesuwające Typ 20-101.21

Przeznaczenie:

Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101.21 służy do przemieszczania ładunku po torach jezdnych kolejek podwieszonych o profilu I 155, I 140E lub 140V – ładunek jest podwieszony do dopuszczonych do stosowania podzespołów zestawu transportowego i znajduje się pomiędzy zaporami krzyżowymi samohamownego urządzenia przesuwającego (w urządzeniu typ 20-101.21 zabudowano wózki typu 20-363).
Układ ten ma zastosowanie m. in. do transportu elementów maszyn i urządzeń górniczych pomiędzy stacją końcową kolejki podwieszonej a przodkiem lub do transportu urządzeń na stacjach przeładunkowych. Nośność samohamownego urządzenia przesuwającego typ 20-101.21 zależy od nośności zastosowanych podzespołów zestawu transportowego i od kąta nachylenia wyrobiska, w którym urządzenie to jest zabudowane.