Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101.21

pdf2
PL
Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101.21 służy do przemieszczania ładunku  po torach jezdnych kolejek podwieszonych o profilu I 155, I 140E lub 140V –  ładunek jest podwieszony do dopuszczonych do stosowania podzespołów zestawu transportowego i  znajduje  się  pomiędzy zaporami krzyżowymi samohamownego urządzenia przesuwającego (w urządzeniu typ 20-101.21 zabudowano wózki typu 20-363). Układ ten ma zastosowanie m. in. do transportu elementów maszyn i urządzeń górniczych pomiędzy stacją końcową kolejki podwieszonej a przodkiem lub do transportu urządzeń na stacjach przeładunkowych. Nośność samohamownego urządzenia przesuwającego typ 20-101.21  zależy od nośności zastosowanych podzespołów zestawu transportowego i od kąta nachylenia wyrobiska, w którym urządzenie to jest zabudowane.
Dane techniczne
Wymiary (dł. x wys. x szer.) 2500*x550x400 mm
Masa 380 kg
Siła ciągnąca lub pchająca max 20 kN
Prędkość przemieszczania 176 m/h
Profil szyny I 155, I 140E, I 140V
Nachylenie trasy max 27°
*) + długość podzespołów zestawu transportowego
Opis rozwiązania
sup2021r2