Samohamowne urządzenie przesuwające Typ: 20-101.30

Samohamowne urządzenie przesuwające Typ 20-101.30

Przeznaczenie:

Samohamowne urządzenie przesuwające typ 20-101.30, jako jednostka napędowa, jest przeznaczone do jednokierunkowego przemieszczania ładunków po torach jezdnych kolejek podwieszonych o profilu I 155, I 140E zabudowach w wyrobiskach poziomych lub po wzniosie o kącie nachylenia wyrobiska do 15°.
Dopuszczalna masa ładunku wraz z zestawem transportowym zbudowanym z dopuszczonych do stosowania środków transportowych może wynosić maksymalnie 4000 kg w przypadku ciągnienia i 4000 kg w przypadku pchania zestawu.