System urządzeń do zawieszania i przemieszczania zestawu aparatury zawieszonej na torze jezdnym kolejki podwieszanej

W  skład  Systemu urządzeń do zawieszenia i przemieszczania zestawu  aparatury  zawieszonej  na  torze  jezdnym kolejki  podwieszanej  wchodzą:

  • wózek  jezdny  typ  20-363  z  dobudowanym  wciągnikiem  linowym  typu  WL
  • zapora  przednia  typ  20-105,  która  ma  za  zadanie  zabezpieczenie  zestawu  transportowego
  • przed  jego  samoczynnym  przemieszczaniem  po  torze  jezdnym
  • wózek  jezdny  typ  20-363
  • drążek  połączeniowy  typ  20-371
  • zawiesie  do  aparatury  elektrycznej  (typ  dostosowany  do  potrzeb)
  • ogranicznik  ruchu  typ  20-409.3