Uchwyt z stali nierdzewnej do kabli szybowych energetycznych, sygnalizacyjnych, światłowodów (wersja mocowana na linę)

Karta katalogowa

Uchwyty do kabli szybowych ze stali nierdzewnej typu 3-201.S do 3-212.S, przeznaczone są do mocowania kabli w szybach kopalnianych i mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych. Warunkiem poprawnego działania samozaciskowego uchwytu jest właściwy dobór typu uchwytu do średnicy kabla oraz właściwe ustawienie szczęk zaciskających kabel. Uchwyty typu 3-201.S do 3-212.S wykonywane są w wersji mocowanej do liny.
Opis rozwiązania
Przykład rozwiązania
lina3