Uchwyt z stali nierdzewnej na linę SUPO

Uchwyty ze stali nierdzewnej na linę SUPO, przeznaczone są do mocowania lin systemu uziemiających
przewodów ochronnych w szybach kopalnianych i mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych,  w polach niemetanowych i metanowych. Wykonanie uchwytów ze stali nierdzewnej umożliwia zastosowanie ich w trudnych warunkach (wilgoć, woda itp.). Odległość punktów zaczepienia liny w szybie nie może być większa od 10 m. Wyjątek stanowią szyby głębione gdzie rozstaw punktów zawieszenia może wynosić 16 m.
Dane techniczne
Typ uchwytu Średnica liny [mm] Masa uchwytu [kg]
3-201.1 10-13 0,40
3.202.1 14-17 0,48
3-203.1 18-21 0,52
3-204.1 22-27 0,67
3-205.1 28-33 0,85
3.206.1 34-41 1,00
Przykład zastosowania
  supo