Urządzenie wspomagające wchodzenie

Urządzenie wspomagające wchodzenie
UWW rysunek ofertowy

Urządzenie wspomagające wchodzenie ludzi po pochyłych wyrobiskach stanowi rodzaj ruchomej poręczy, której zadaniem jest znaczące ułatwienie wchodzenia po pochylniach. Maksymalna długość trasy może wynosić 600 metrów, o nachyleniu do 20º. Każdorazowo z wyciągu może korzystać do 30 pracowników rozstawionych w odstępach co 15 metrów i może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub ‘B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.