Wóz transportowy z bębnem kablowym

Wóz transport z bębnem

Wóz transportowy z bębnem kablowym typu 12-156 oraz typ 12-156.1 przeznaczony jest do transportu lin, kabli, przewodów elektrycznych w wyrobiskach górniczych.
Wóz typu 12-156 produkowany jest z ramą bębna przykręconą do łożyska mocowanego do ramy podwozia wóz typu 12-156.1 produkowany jest z ramą bębna przykręconą bezpośrednio do ramy podwozia.
Posadowienie ramy bębna na łożysku kulkowym wzdłużnym pozwala na obracanie bębna w kierunku potrzebnym do rozciągania kabla lub liny i swobodne jego rozwijanie.
Wóz transportowy z bębnem kablowym przystosowany jest do transportu po torach kopalnianych o rozstawie szyn 600-900 mm. Konstrukcja urządzenia pozwala na zdjęcie z wozu samego bębna lub bębna z ramą i podwieszenie go pod zestaw transportowy kolejki podwieszonej.