Zapora tylna typ 1-107

pdf2 pdf2
PL EN
Zapora tylna  typ 1-107 jako urządzenie hamujące zestawu transportowego przeznaczona jest  do zabudowy na końcu zestawu transportowego przemieszczającego się po torze jezdnym kolejek podwieszonych zabudowanych w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych.
Zapora  przystosowana  jest  do  zabudowy  w zestawie  transportowym  pociągu  aparaturowego napędzanego samohamownym urządzeniem przesuwającym typ 20-101. Może ona być również połączona bezpośrednio lub w zestawie transportowym z innym napędem dopuszczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
Dane techniczne
Długość zapory 1300 mm
Szerokość korpusu 240 mm
Masa zapory 84 kg
Siła ciągnąca lub pchająca 60 kN
Prędkość przemieszczania max 70 m/h
Profil szyny I 155, I 140E, I 140V
Nachylenie trasy max 27°
Opis rozwiązania
zaptyl2
Przykład zastosowania
zaptyl3