Zespół rolek do prowadzenia kabli energetycznych, sygnalizacyjnych oraz światłowodów

Zespół rolek do prowadzenia kabli energetycznych, sygnalizacyjnych i światłowodów na zakrętach, nad drutem jezdnym, zaporami pyłowymi, rurociągami oraz do wprowadzania kabli do szybu
Typ 4-100 do kabli i przewodów energetycznych
4100
Typ 4-101 do kabli i przewodów sygnalizacyjnych
rolka2
Typ 4-102 do kabli sygnalizacyjnych i światłowodów
rolka3
rolka4